Prof Dr. Atilla Erdem

           Sözlerime öncelikle, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yayın Kurulunu, "Epilepsi Cerrahisi" konusunda özel bir sayı çıkarma girişimlerinden dolayı kutlamakla başlamak isterim. Epilepsiye yönelik ilk cerrahi uygulamaların öyküsü, yüz yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Nöroloji, psikiyatri, beyin cerrahisi gibi bilim dallarını ortak ilgilendiren hastalıklar arasında ilk sırayı almasına rağmen epilepsi, geçen bu uzun zaman periyodunda hak ettiği etkin bir disiplinler arası ortak çalışma protokolü zemininde ele alınmamıştır.
          Ülkemizde 650.000 dolayında olduğu tahmin edilen epilepsi hastalarının genel bir tanımlama ile %20'si -130.000 hasta, ilaç tedavisine dirençli grupta yer almaktadır. Bu dirençli vaka grubunun önemli bir kısmı, detaylı incelemelerden sonra cerrahi tedavi adayı olarak belirlenebilir ve uygun teknikle yapılan operasyonlardan sonra hayatlarının bundan sonra kalan bölümünü nöbetsiz olarak yaşayabilirler. Üzülerek söylemeliyiz ki; bu geniş hasta grubuna hizmet götürecek ortak çalışma disiplini, ülkemizde de yeterince geliştirilememiştir. Beyin cerrahisinin genel konularını içeren bilimsel toplantılarda epilepsi cerrahisi oturumları, her açıdan parlak gelecek vaadeden uygulama alanlarıyla kıyaslandığında, kısıtlı sayıda izleyici ile takip edilmekte ve tartışılmaktadır. Tedavi hizmeti bekleyen bu hasta topluluğunun genişliği, epilepsi cerrahisinin ilk sıralarda tartışılan ve uygulama planı yapılan konular arasında yer almasını sağlayamamıştır.

            Sevgili meslektaşlarım,
Hekimlik mesleğindeki 30. yılımı, bu sayı aracılığı ile sizlerle birlikte kutluyorum. Geçen bu zaman akışında cerrahi tedavi hizmeti sunduğum hastalarım arasında epilepsi vakaları, çok farklı bir duygu içeriği ile minnetlerini sundular; ameliyat oldukları günü yeni bir yaşamın başlangıcını simgelemesi açısından "doğum günü" ilan ettiler. Farklı zamanlarda ameliyat olan iki hastamızdan aldığım mektupları sizlerle paylaşarak sözlerimi tamamlıyorum.
Bu sayıda sunulan bilgilerin, meslektaşlarıma ve hastalarımıza faydalı olmasını diler, saygılar sunarım.


Prof.Dr. Atilla ERDEM

Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi
Nöroşirürji - Epilepsi Cerrahisi Özel Sayısı
C:3,. S:16, 2007